Badania i rozwój

UTAL posiada własny dział badawczo-rozwojowy, który projektuje maszyny do wytwarzania tablic rejestracyjnych oraz opracowuje rozwiązania utrudniające ich fałszowanie i nielegalną produkcję. Maszyny i urządzenia projektowane są w oparciu o nowoczesne systemy projektowania CAD 3D i produkowane z wykorzystaniem programów CAM. Współpraca z jednostkami badawczymi uniwersytetów oraz innowacyjnych przedsiębiorstw owocuje zaawansowanymi rozwiązaniami wprowadzanymi w praktykę. UTAL wykorzystuje nowoczesne urządzenia laserowe oraz wysokospecjalizowane urządzenia optyczne. Laboratorium zakładowe potrafi zbadać większość parametrów tablic rejestracyjnych zgodnie ze standardami i normami obowiązującymi w krajach, w których UTAL dostarcza tablice rejestracyjne.

Naszym klientom oferujemy nie tylko tablice, ale również własnej konstrukcji linie technologiczne do produkcji tablic oraz sprzęt personalizujący. W naszej ofercie znajduje się wiele zabezpieczeń, z których część została opatentowana.  

Opracowane przez naszych specjalistów technologie pozwalają umieścić na tablicach rejestracyjnych wiele dodatkowych elementów zabezpieczających. Należą do nich hologramy, znaki laserowe, znaki wodne, dwuznaki, a także zaawansowana grafika cyfrowa. Coraz częściej uzupełnieniem tablic rejestracyjnych są oferowane przez UTAL holograficzne nalepki na szybę, nazywane trzecią tablicą, oraz elementy identyfikacji oparte o systemy RFID.

W 2014 roku stworzyliśmy automatyczną linię do produkcji tablic gotowych umożliwiającą tłoczenie oraz foliowanie surowej tablicy rejestracyjnej w przeciągu kilku sekund od pobrania surowej tablicy z podajnika (widoczny poniżej).

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE