Compliance

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynkach światowych doskonale wiemy jak ważne dla funkcjonowania są uczciwość biznesowa, lojalność oraz postępowanie zgodne z przepisami prawa. W ramach naszej polityki compliance szczególny nacisk kładziemy na:

  • nadzór nad zgodnością z prawem działalności naszych pracowników oraz pracowników podmiotów powiązanych,
  • transparentność naszych działań,
  • doradztwo jednostek organizacyjnych,
  • unikanie konfliktów interesów,
  • zapobieganie dyskryminacji,
  • ochronę praw osobistych i praw własności,
  • właściwe postępowanie z danymi poufnymi,
  • walkę z korupcją,
  • wspieranie zasad uczciwej i wolnej konkurencji.

Powyższe mają swoje zastosowanie w naszych działaniach w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE