Projekt badawczo-rozwojowy nr POIR.01.01.01-00-0097/20

 

Firma UTAL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.: „Opracowanie wysokowydajnego urządzenia cyfrowego do nanoszenia nadruków oraz markerów chemicznych do weryfikacji autentyczności folii odblaskowej używanej w produkcji tablic rejestracyjnych”.

Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na opracowanie prototypu urządzenia cyfrowego do nanoszenia nadruków i markerów chemicznych służących do weryfikacji autentyczności folii odblaskowej, używanej do produkcji tablic rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych zabezpieczonych poprzez wykorzystanie nadruków zawierających znacznik chemiczny.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę UTAL obejmuje przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie prototypu urządzenia cyfrowego do nanoszenia nadruków wraz z markerami chemicznymi, umożliwiającymi weryfikację autentyczności folii odblaskowej służącej do produkcji tablic rejestracyjnych. Prototyp docelowo wykorzystany zostanie w działalności komercyjnej i wyposażony będzie w szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak m.in.: możliwość wykonywania zmiennych nadruków suszonych przy wykorzystaniu technologii LED UV, możliwość jednoczesnego drukowania dwóch wstęg folii oraz przede wszystkim nanoszenie nowego zabezpieczenia w postaci znacznika chemicznego. Wskazane udoskonalenia stanowią rozwiązania, które usprawnią proces nanoszenia nadruków na folii odblaskowej, uczynią go bardziej efektywnym i energooszczędnym. Ponadto efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie także opracowanie nowego zabezpieczenia implementowanego na tablice rejestracyjne w postaci znacznika chemicznego, dzięki któremu falsyfikacja tablic będzie zdecydowanie trudniejsza. Znaczniki chemiczne będą dawały możliwość identyfikacji przez szybką i prostą weryfikację efektu świecenia wywołanego wzbudzeniem poprzez oświetlenie nadruku z markerem za pomocą źródła promieniowania laserowego lub światła UV, ale również identyfikacje poprzez zastosowanie odpowiednich detektorów, które zweryfikują unikalne i niepowtarzalne spectrum o charakterystyce, którą porównuje się z zapisanym wzorcem.

Wartość projektu: 5 234 266,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 761 450,42 PLN

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE