Projekt badawczo-rozwojowy nr RPWP.01.02.00-30-0121/17

Firma UTAL Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Opracowanie wysokowydajnej technologii znakowania oraz stworzenie prototypu do nanoszenia znaków laserowych widocznych pod różnymi kątami obserwacji”.

Cel projektu: Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które pozwoliły na wzmocnienie potencjału firmy UTAL, dzięki opracowaniu, wysokowydajnej technologii znakowania oraz stworzenie prototypu do nanoszenia znaków laserowych widocznych pod różnymi kątami obserwacji.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę UTAL obejmowała przeprowadzenie prac B+R które pozwoliły na opracowanie wysokowydajnej technologii znakowania oraz stworzenie prototypu do nanoszenia znaków laserowych widocznych pod różnymi kątami obserwacji. Nowatorskie rozwiązanie stanowić będzie przełom na rynku, ponieważ posiada duży potencjał komercyjny – nowoczesne tablice rejestracyjne spełniają rolę nie tylko nośnika numeru rejestracyjnego, ale elementów potwierdzających i weryfikujących pojazd, jego pochodzenie, właściciela, przeprowadzenie wymaganych badań technicznych. Dlatego tablice rejestracyjne muszą być zabezpieczone przed nieautoryzowanym wykonaniem tablic rejestracyjnych – jednym z takich zabezpieczeń są hologramy wysokiej rozdzielczości, zaawansowane technologie druku cyfrowego czy też znaki laserowe widoczne bezpośrednio lub pod ściśle określonymi kątami obserwacji (znaki wodne). Ze względu na osobliwy pod względem budowy materiał poddawany znakowaniu, jakim jest odblaskowa folia PVC lub akryliczna, będąca podstawową komponentą tablicy rejestracyjnej, powstała potrzeba opracowania wysoko wydajnej technologii znakowania i zbudowania urządzenia do nanoszenia znaków laserowych widocznych pod różnymi kątami obserwacji. Porównując obecnie stosowane rozwiązania techniczne do rozwiązań będących przedmiotem niniejszego projektu, wstępna analiza czasów znakowania, wykazała iż dzięki realizacji projektu uda nam się uzyskać czterdziestokrotnie szybszą technologię znakowania.

Wartość projektu: 1 902 795,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 188 575,00 PLN

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE