Projekt badawczo-rozwojowy nr RPWP.01.02.00-30-0140/16

Firma UTAL Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Opracowanie dedykowanego znacznika pasywnego RFID możliwego do zintegrowania z odblaskową aluminiową tablicą rejestracyjną oraz opracowanie technologii i urządzenia do jego implementacji”.

Cel projektu: Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które pozwoliły na wzmocnienie potencjału firmy UTAL, dzięki opracowaniu, zaprojektowaniu i stworzeniu prototypu tablicy rejestracyjnej zintegrowanej z dedykowanym znacznikiem oraz opracowanie technologii do połączenia znacznika z tablicą rejestracyjną.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę UTAL obejmowała przeprowadzenie prac B+R które pozwoliły na opracowanie, zaprojektowanie i stworzenie prototypu tablicy rejestracyjnej zintegrowanej z dedykowanym znacznikiem oraz opracowanie technologii do połączenia znacznika z tablicą rejestracyjną. Nowatorskie rozwiązanie stanowić będzie przełom na rynku, ponieważ posiada duży potencjał komercyjny – system pasywnych znaczników (układów nie potrzebujących źródła zasilania), będących przedmiotem projektu, ułatwi właściwym służbom łatwe i natychmiastowe pozyskanie niezbędnych danych zapisanych w pamięci pasywnego znacznika zintegrowanego z tablicą rejestracyjną. Zapisane informacje mogą być odczytywane podczas kontroli przez uprawnione organy jak i w ruchu pojazdu poruszającego się ze znaczną prędkością. Zapisane informacje mogą służyć jako dane dostępowe do np. obszarów o ograniczonym ruchu, parkingów, instytucji albo weryfikacji i kontroli ruchu pojazdów w miastach i na autostradach. Specyfika proponowanej technologii RFID może być wykorzystana np. w operacyjnych działaniach poszukiwawczych lub monitorujących ruch pojazdów wszędzie tam, gdzie system monitoringu wizualnego nie zawsze istnieje lub nie wszystko „widzi” itp.

Wartość projektu: 1 486 160,41 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 722 498,07 PLN

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE