Projekt inwestycyjny nr RPWP.01.05.02-30-0001/18

Firma UTAL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Wdrożenie w firmie UTAL Sp. z o.o. autorskiej technologii implementacji znaczników pasywnych RFID w procesie produkcji znaków informacyjnych (tablic rejestracyjnych)”.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie w firmie UTAL Sp. z o.o. autorskiej technologii implementacji znaczników pasywnych RFID w procesie produkcji znaków informacyjnych (tablic rejestracyjnych).

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę UTAL obejmuje przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na ma na celu likwidację istniejących barier rozwoju oraz wzrost konkurencyjności, na rynku krajowym i międzynarodowym, poprzez poszerzenie oferty asortymentowej o udoskonalone i innowacyjne w skali świata produkty – znaki informacyjne zintegrowane z pasywnym znacznikiem RFID, będące wynikiem prac B+R firmy UTAL oraz nowy produkt – stanowisko (urządzenie) do programowania pamięci tagów RFID w wykonanych przez siebie znakach informacyjnych (tablicach rejestracyjnych). Przedmiotowy projekt pozwoli wdrożyć nowe procesy technologiczne, umożliwiając tym samym produkcję wysokozabezpieczonych znaków/tablic.

Wartość projektu: 16 322 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 741 500,00 PLN

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE