Projekt inwestycyjny nr RPWP.01.05.03-30-0049/17

Firma UTAL Sp. z o.o. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Modyfikacja budynku, procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii przez firmę UTAL Sp. z o.o.”.

Cel projektu: Celem projektu było przeprowadzenie działań inwestycyjnych, które pozwolą na wzmocnienie potencjału firmy UTAL oraz zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modyfikację budynku, procesów technologicznych oraz zakup instalacji wytwarzania energii.

Planowane efekty: Realizacja przedmiotowego projektu przez firmę UTAL obejmowała przeprowadzenie działań inwestycyjnych mających na celu modernizacje budynku, modyfikacje procesów technologicznych pod względem efektywności energetycznej oraz zakup instalacji wytwarzania energii, co istotnie będzie oddziaływać na innowacyjność procesów technologicznych i samego produktu w postaci nowoczesnych i wysoko zabezpieczonych przed fałszowaniem tablic rejestracyjnych. Podstawową funkcją dzisiejszej tablicy rejestracyjnej jest identyfikacja pojazdu za pomocą znaków alfanumerycznych, których zaawansowane systemy kontroli ruchu potrafią odczytywać, rejestrować i zapisywać. Zastąpieniu istniejącej analogowej instalacji zasilania promienników w wskazanych w projekcie urządzeniach, na układ w pełni elektroniczny z bezstopniowym sterowaniem aktualnej mocy lamp wpłynie na jakość i trwałość produktów. Dodatkowo, ta część inwestycji bezpośrednio wpłynie na inne procesy (okołoprodukcyjne) zachodzące w firmie, a mianowicie procesy kontrolujące zarówno produkt jak i jego etapy produkcji. Realizacja projektu umożliwi unowocześnienie procesów produkcyjnych w kontekście pozytywnego oddziaływania na środowisko, co bezpośrednio wpłynie na wyraźną przewagę konkurencyjną i utrzymanie wiodącej roli wśród czołowych producentów tablic rejestracyjnych na świecie (zgodność z strategią rozwoju firmy, strategią wzmacniania potencjału, strategią opracowywania i wdrażania innowacji).

Wartość projektu: 2 244 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 750,00 PLN

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE