High Security Printing Latin – podsumowanie

Opublikowano 17 czerwca 2024

Chcielibyśmy podziękować wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska podczas High Security Printing Latin America! Prezentująca najnowsze innowacje w produkcji i wydawaniu dokumentów zabezpieczonych w całej Ameryce Łacińskiej konferencja, jest najważniejszym tego typu wydarzeniem w regionie. Był to dla nas intensywny czas inspirujących spotkań, ciekawych prelekcji oraz nawiązywania nowych relacji biznesowych.
Nasza obecność w Chile wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji, a uzyskana wiedza na temat rynków Ameryki Łacińskiej otworzyła możliwości na nowe kontakty handlowe. Wierzymy, że w przyszłości przełoży się to na jeszcze szerszą obecność Utalu w tym regionie.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015