Gdynia

Gdynia jako jedno z nielicznych miast tworzy System Informacji Miejskiej z myślą o niewidomych. Informacja w alfabecie Braille’a widnieje m.in. na piktogramach (tablice informacyjne – kierujące ruchu pieszego) i na kartuszach – nośnikach tablic informacyjnych o zabytkach. Charakterystyczne dla większości elementów Systemu Informacji Miejskiej są też osłony wykonane z perforowanej stali nierdzewnej. Gdynia porządkuje swoją przestrzeń wytyczając miejskie szlaki turystyczne oraz lokalizując na nich tablice informacyjne. System Informacji Miejskiej Gdyni obejmuje też tablice z nazwami ulic. Dla poszczególnych stref miasta przyjęto trzy odrębne typy tablic z nazwami ulic (tablice emaliowane, tablice aluminiowe gięte i tablice w ramkach) jednorodnych graficznie.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE