Kutno

Inspirację dla projektu Systemu Informacji Miejskiej stanowiło hasło promocyjne: Kutno-miasto róż, będące elementem strategii Marki Miasta Kutna. Symbol róży został umieszczony na wszystkich zaprojektowanych nośnikach informacji. Dzięki zastosowaniu odważnej kolorystyki i nowoczesnych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych, wszystkie elementy systemu informacji miejskiej wyróżniają się na tle infrastruktury Miasta i są bardzo czytelne.

W przestrzeni miejskiej funkcjonują aluminiowe tablice z nazwami ulic, a elewacje budynków i ogrodzeń zdobią tablice posesyjne. Kasetonowe tablice z informacją kierującą dla pieszych oraz tablice z informacją kierującą dla kierowców, zlokalizowane w newralgicznych punktach Miasta, ułatwiają przemieszczanie się mieszkańcom oraz turystom. Z myślą o odwiedzających Miasto, powstały tablice z dodatkową informacją turystyczną – szklane tablice informujące o godnych uwagi obiektach oraz biografiach patronów ulic, a także przestrzenne gabloty z planem Miasta Kutna (dzięki nim można zaplanować spacer po mieście lub odnaleźć się w jego topografii).

System Informacji Miejskiej został poszerzony o jednolite tablice informacyjne na przystankach komunikacji miejskiej.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE