Poznań

Miasto Poznań konsekwentnie wdraża System Informacji Miejskiej od 2004 roku, etapami realizując oznakowanie ulic w kolejnych dzielnicach. System oznakowania miasta obejmuje sześć poziomów informacji: identyfikacja adresu, turystyczna, lokalizująca w przestrzeni miasta, kierująca dla pieszych oraz kierowców, komercyjna a także o wydarzeniach jednorazowych. System Informacji Miejskiej Miasta Poznania zmienia się pod względem technologicznym. Nowe rozwiązania konstrukcyjne dotyczą tablic z nazwami ulic oraz słupków. Nowe dzielnice miasta wzbogaciły się o kolejne tablice z nazwami ulic w okresie ostatniego półrocza.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE