Reda

W pięknie położonym, kaszubskim mieście Reda tablice Utalu opisują nazwy ulic. Oznakowanie ułatwia komunikację licznym turystom oraz stałym mieszkańcom. Zastosowaliśmy tu klasyczne rozwiązanie, w którym ramka tablicy przymocowana jest do słupka przy pomocy taśm aluminiowych. To rozwiązanie techniczne jest bardzo elastyczne, dzięki możliwości wymiany wkładów.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015

ZAPYTANIE