Tablice rejestracyjne

UTAL jest producentem i dostawcą każdego typu i rodzaju tablic rejestracyjnych. Nasza produkcja odbywa się zgodnie z normą ISO 7591 oraz z przepisami kraju, dla którego przeznaczone są tablice. Na rynku polskim normy produkcji wyznacza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. 2022, poz. 1847) oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022, poz. 988), a na rynek niemiecki wytwarzamy tablice zgodnie z normą DIN 74069. Posiadamy Certyfikaty Zgodności Instytutu Transportu Samochodowego na tablice z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi Z/15/010/21, Z/15/011/21, Z/15/013/21 jak i bez numerów Z/15/006/21, Z/15/007/21, Z/15/009/21, a także wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Dużą częścią naszej działalności jest transport i utylizacja tablic wycofanych z użytku z Wydziału Komunikacji. Oferujemy pojemniki na wycofane tablice oraz posiadamy konieczne zezwolenie na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Produkcja tablic rejestracyjnych za granicą

Nasza firma specjalizuje się w produkcji tzw. tablic surowych (tablice bez wytłoczonych numerów), tablic gotowych (z numerami), a także produkujemy specjalistyczne maszyny i urządzenia do produkcji, a nawet utylizacji tablic. W naszej ofercie znaleźć można również platformę USP (Utal Services Platform) do zarządzania zamówieniami na tablice rejestracyjne (gotowe i surowe) oraz niszczenia tablic.

Najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym etapem procesu produkcji tablic rejestracyjnych jest pokrywanie taśmy aluminiowej specjalną folią odblaskową, która zawiera w swojej strukturze znaki identyfikacyjne i zabezpieczające. Wytłaczanie numerów i pokrywanie ich folią, ze względów bezpieczeństwa, jest wykonywane na terytorium danego kraju i pod ścisłą kontrolą administracyjną. Dlatego też wypracowaliśmy i wprowadziliśmy w życie model współpracy z administracją danego kraju, polegający na dostarczeniu, w zależności od potrzeb, w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej do produkcji tablic surowych, maszyny do personalizacji oraz wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne.

Działania rozwojowe

UTAL kładzie ogromny nacisk na ciągłe działania rozwojowe, opracowując i wprowadzając coraz bardziej efektywne technologie oraz rozwiązania produkcyjne podnoszące wydajność i jakość wyrobów. Nasze maszyny i urządzenia do wytwarzania tablic charakteryzują się wysoką innowacyjnością, trwałością i małym zużyciem energii. Dodatkowo duży nacisk kładziemy na ekologiczny aspekt produkcji. Jesteśmy otwarci na współpracę z producentami tablic, jak również przedsiębiorstwami dopiero rozpoczynającymi działalność w tej branży. Dla wszystkich współpracujących z nami firm oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu pomocy technicznej i technologicznej, a także przeprowadzamy szkolenia wdrażające.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015