Zabezpieczenia tablic rejestracyjnych

Mając ponad 25 lat doświadczeń, doskonale rozumiemy trendy na rynku tablic, a jako jeden z największych producentów w tej branży bierzemy również udział w ich kreowaniu. Wiemy jak ważne jest właściwe zabezpieczenie tablic przed falsyfikacją, dlatego oferujemy swoim klientom szereg innowacyjnych zabezpieczeń.

Kolorowa grafika

Kolorowa grafika nanoszona jest na folię odblaskową w systemie UV FULL COLOR dzięki dedykowanemu urządzeniu drukującemu zaprojektowanemu i wyprodukowanemu w UTAL.
 

Hologramy

Są to specjalne hologramy do zastosowań zewnętrznych zawierające trójstopniowy system zabezpieczeń. Hologram może być naklejany na gotową tablicę (legalizacja tablicy) lub nanoszony w procesie hot stampingu podczas produkcji tablicy surowej.
 

Dedykowane folie HP

Folia termotransferowa posiada dedykowane dla odbiorcy specjalne inskrypcje.
 

Trzecie tablice

Tzw. „trzecie tablice” są to specjalnie zabezpieczone naklejki holograficzne umieszczane na wewnętrznej stronie przedniej szyby pojazdu. Na naklejkach widnieje numer tożsamy z numerem tablicy rejestracyjnej. Każda próba oderwania trzeciej tablicy powoduje jej uszkodzenie. Tego typu zabezpieczenie może być opcjonalnie wyposażone w znaczniki RFID umożliwiające zdalną identyfikację i odczyt danych.
 

Znaki wodne

Przy zastosowaniu lasera piszącego lub w przypadku skomplikowanej grafiki – lasera maskowego, otrzymamy specjalne znaki laserowe, zawierające najczęściej kod lub symbol kraju, widoczne tylko pod określonym kątem.

 

 

Dwuznak laserowy / Trójznak laserowy

Jest to specjalny znak laserowy zawierający kod lub indywidualny symbol widoczny pod zadanym kątem, tworzący w efekcie końcowym dwa niezależne obrazy. Zaawansowaną wersją tego rozwiązania jest trójznak, z trzema obrazami.

 

 

RFID

Rozwiązanie RFID, w połączeniu ze zintegrowaną bazą danych oraz najnowszymi technologiami produkcji dokumentów, pozwala zdalnie namierzyć i sprawnie eliminować z obiegu fałszywe tablice rejestracyjne.
 

Numery seryjne

Jest to wykonany techniką laserową, nieusuwalny, indywidualny numer seryjny dla każdej tablicy surowej (po wytłoczeniu numeru rejestracyjnego do centralnej bazy danych wprowadzane są dwa numery: numer seryjny i numer rejestracyjny).

Kody paskowe

Kod paskowy w zależności od wymagań klienta może zawierać numer seryjny, datę produkcji, numer partii itd.
 

Nadruki UV

Specjalne inskrypcje lub znaki graficzne widoczne są na tablicy tylko w świetle UV.
 

Suchy stempel

Indywidualny znak powstaje na tablicy poprzez tłoczenie za pomocą unikalnego, grawerowanego stempla.

 

Kod QR

Dwuwymiarowy kod nanoszony na przednią stronę tablicy rejestracyjnej, zawiera informacje o tablicy, jest też łatwo czytelny dla dużej gamy czytników.

 

Kod DMC

Data Matrix Code (DMC) to dwuwymiarowy kod wykonany techniką laserową (lub alternatywnie drukowany) na przedniej stronie tablicy rejestracyjnej. Kod zawiera zaszyfrowaną informację o tablicy (datę produkcji, numer seryjny, itd.), dzięki czemu każda z tablic staje się ona unikatowa. Ponadto, logiczny związek pomiędzy wytłoczonym numerem rejestracyjnym, kodem DMC, a także innymi formami zabezpieczeń dowodzi autentyczności tablicy rejestracyjnej. Tablica z kodem DMC może funkcjonować jako element systemu NFC Secure.

 

Etykietka zabezpieczająca

bazująca na dwustopniowym oznaczeniu kodem QR, powstającym na różnych etapach procesu legalizacji oraz alfanumerycznej kombinacji danych wg określonego standardu.

UTAL © 2024
Created by B-MIND

ISO 9001:2015
ISO 27001:2017
ISO 14001:2015